Trinn 1

Trinn 1


Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Alt.”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Hjelp til funksjonshemmede"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

"Hørselssv." Velg mellom "PÅ" og "Av"
Trykk OK