Programvareoppdatering og versjon

Trinn 1

Trykk ”meny” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Innstillinger"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Andre innstillinger"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Programvare versjon:
"Oppgradering av programvare" - Se høyre kolonne

Programvare oppdatering:
Marker "Oppgradering av programvare"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Automatisk søking - Velg "aktivert"
Da søker TVen selv etter programvare

Trinn 6

Trinn 6

Søk etter oppgradering
Er ikke nødvendig når automatisk søking er aktivert

Marker OK
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Søker...