Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.
Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Systemmeny"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Fabrikkinnstilling”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4


Bekreft med OK 3 ganger.

Trinn 5

Trinn 5

"Vennligst slå av TV-en".

Skru TVen fysisk av og deretter på igjen.
Førstegangsinstallasjon kommer opp.