Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Søkemeny DVB-T"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Manuell søking”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Velg kanalfrekvens med piltast opp/ned.
Trykk OK for søk.

Trinn 6

Trinn 6

Søker..
Status står nederst.

Trykk Exit - når søking er ferdig.

Trinn 7

Trinn 7

Marker ønsket region.
Trykk OK.


Går tilbake til TV.