Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Søkemeny DVB-T"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Automatisk kanalsøk”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Trykk OK for kanalsøk.

Avbryte: Trykk EXIT.

Trinn 6

Trinn 6

Søker...

Trinn 7

Trinn 7

Marker Region
Trykk OK

Går automatisk til TV.