Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Søkemeny DVB-T"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Signaltilstand"
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Signal meteret åpner seg på den kanalen (frekvensen) som den TV kanalen man stod på.
Signalkvalitet må være 100%
Signalstyrke kan variere
Feil ved bit-nivå må være stabilt 0.00E+00

Bytt kanal på fjernkontrollen (program opp/ned) for å se signalnivået på de kanalene som er stilt inn på TVen.