Trinn 1

Trykk ”Menu” (Hus ikon)
for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Innstilling”
Trykk OK.

Ikonene kan se forskjellige ut mellom modellene og forandrer plass ettersom man legger til enheter.
(Her er det lagt til DVD spiller)

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”TV-innstillinger”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Ja".
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

TV går i svart og kommer opp igjen med Philips

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Norsk"
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Marker "Norge"
Trykk OK

Norge må velges for riktig programvare.

Trinn 9

Trinn 9

Marker "Veggmontert" eller "På et bord"
Trykk OK

Trinn 10

Marker "Hjem"
Trykk OK

Trinn 11

Trinn 11

Marker ønsket valg for hørsels - og synssvake.
Trykk OK

Trinn 12

Trinn 12

Marker "Start"
Trykk OK

Trinn 13

Trinn 13

Marker "Installer TV-kanaler"
Trykk OK

Trinn 14

Marker "Fortsett"
Trykk OK

Trinn 15

Trinn 15

Marker Antenne (DVB-T)
Trykk OK

Trinn 16

Trinn 16

Marker "Start"
Trykk OK

Trinn 17

Trinn 17

Søker...

Trinn 18

Trinn 18

Fullført
Trykk OK for å avslutte

Trinn 19

Marker "Utført"
Trykk OK

Trinn 20

Trinn 20

Trykk OK for å avslutte

Trinn 21

Trinn 21

Trykk OK

Trinn 22

Trinn 22

Trykk Menu (Hus ikon) for å avslutte.