Trinn 1

Trykk ”Menu” (Hus ikon)
for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Innstilling”.
Trykk OK.

Ikonene kan se forskjellige ut mellom modellene og forandrer plass ettersom man legger til enheter.
(Her er det lagt til DVD spiller)

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Kanalinnstillinger”.
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Kanalinstallasjon”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Digital: Testmottak".
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Trykk OK for søk.

Trinn 7

Trinn 7

Menyen kommer opp på den samme frekvensen som kanalen man står på.
Trykk OK for signalmeter.

Skriv inn annen ønsket frekvens med talltastene.
Trykk OK.

Sjekk dekningskartet for frekvenser

Trinn 8

Trinn 8

Trinn 9

Trinn 9

Lagret
Trykk menu (Hus ikon) for å avslutte

Søke flere mux?
Marker "Søk"
Trykk OK
Gå til steg 7.