Trinn 1

Trykk ”Menu” (Hus ikon)
for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”.
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Kanalinnstillinger”.
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Språk”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Svekket hørsel".
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Marker "På" for å aktivere undertekst for hørselshemmede eller "Av" for normal.
Trykk OK