Trinn 1

Trykk ”Menu” (Hus ikon) for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Ikonene forandrer plass ettersom man legger til enheter som DVD.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”TV-innstillinger” nederst
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Inst. TV på nytt”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Fortsett".
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

TV går i svart og kommer opp igjen med Philips

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Norsk"
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Marker "Norge"
Trykk OK

Norge må velges for riktig programvare.

Trinn 9

Trinn 9

Marker "Veggmontert" eller "På et bord"
Trykk OK

Trinn 10

Trinn 10

Marker "Hjem"
Trykk OK

Trinn 11

Trinn 11

Marker ønsket valg for hørsels - og synssvake.
Trykk OK

Trinn 12

Trinn 12

Marker "Start"
Trykk OK

Trinn 13

Trinn 13

Marker "Installer TV-kanaler"
Trykk OK

Trinn 14

Trinn 14

Marker "Start nå"
Trykk OK

Trinn 15

Trinn 15

Marker Antenne (DVB-T)
Trykk OK

Trinn 16

Trinn 16

Marker "Start"
Trykk OK

Trinn 17

Trinn 17

Søker...

Ikke trykk Ok for Stopp når analog søking starter

Trinn 18

Trinn 18

Ved Stopp
Marker "Fortsett"
Trykk OK

Trinn 19

Trinn 19

Fullført
Trykk OK for å avslutte

Trinn 20

Trinn 20

Marker "Ferdig"

Trinn 21

Trinn 21

Trykk OK

Trinn 22

Trinn 22


Trykk OK

Trinn 23

Trinn 23

Trykk Menu (Hus ikon) for å avslutte.