Trinn 1

Trykk ”Menu” (Hus ikon) for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”.
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Søk etter kanaler”
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Inst. kanaler på nytt”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Norge".
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Marker "Antenne (DVB-T)"
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Start"
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Søker.

Trinn 9

Trinn 9

Søket er ferdig.
Trykk OK

Trykk Menu (Hus ikon) for å avslutte.