Fabrikkinnstilling

Tilbakestille mottakeren til standardoppsett

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Innst."
(Tannhjul)
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "System"
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Plug & Play"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Tast PIN kode
Fabrikkoden er 0000.

Trinn 6

Trinn 6

Trykk OK.

Trinn 7

Trinn 7

Marker Norsk
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Trykk OK.

Trinn 9

Trinn 9

Marker "Norge"
Trykk OK

Trinn 10

Trinn 10

Trykk OK.

Trinn 11

Trinn 11

Marker "Auto"
Trykk OK

Trinn 12

Trinn 12

Marker "Antenne"
Grønn prikk skal lyse
Aktiveres med OK

Trinn 13

Trinn 13

Marker "Søk"
Trykk OK

Trinn 14

Trinn 14

Søker....

Trinn 15

Trinn 15

Marker ønsket region
Trykk OK

Trinn 16

Trinn 16

Ferdig
Trykk OK

Trinn 17

Trinn 17

Marker "Se på TV"
Trykk OK