Fabrikkinnstilling

- tilbakestille mottakeren til standardoppsett

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen. Trykk 4 eller velg "Installasjon". Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Innst." (tannhjul) og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "System" (venstre kolonne) og trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Plug & Play" og trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Tast PIN-kode 0 0 0 0 (som er fabrikkoden), hvis du ikke har endret den tidligere. 

Trinn 6

Trinn 6

Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Norsk" og trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Trykk OK

Trinn 9

Trinn 9

Marker "Norge" og trykk OK

Trinn 10

Trinn 10

Trykk OK

Trinn 11

Trinn 11

Marker "Auto" og trykk OK

Trinn 12

Trinn 12

Marker "Antenne", grønn prikk skal lyse. Trykk OK

Trinn 13

Trinn 13

Marker "Søk" og trykk OK

Trinn 14

Trinn 14

Søker....

Trinn 15

Trinn 15

Marker ønsket region og trykk OK

Trinn 16

Trinn 16

Ferdig, trykk OK

Trinn 17

Trinn 17

Marker "Se på TV" og trykk OK