Manuelt kanalsøk

- slik søker du etter kanaler manuelt

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Innst" (Tannhjul) og trykk OK (Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Kanaler" (venstre kolonne) og trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Manuell innstilling" og trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Her vises det en oversikt over frekvenser. 

Velg ønsket frekvens og trykk OK

Eller trykk rød knapp for å legge inn ny frekvens.

Trinn 6

Trinn 6

Skriv inn frekvens.

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Søk" og trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Søker...

Trinn 9

Trinn 9

Resultat vises. Trykk OK

Her er det søkt på en frekvens hvor det ikke var signal.