Hvordan søke manuelt etter kanaler.

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Innst"
(Tannhjul)
Trykk OK
(Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Trinn 3

Trinn 3

I venstre kolonne
Marker "Kanaler"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Manuell innstilling"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Viser en oversikt over frekvenser. Velg ønsket frekvens
Trykk OK

Eller
Trykk rød knapp for å legge inn ny frekvens.

Trinn 6

Trinn 6

Ny Frekvens
Skriv inn frekvens

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Søk"
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Søker...

Trinn 9

Trinn 9

Resultat vises
Trykk OK

Her er det søkt på en frekvens hvor det ikke var signal.