Slik søker du etter kanaler (automatisk kanalsøk).

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Innst"
(Tannhjul)
Trykk OK (Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Trinn 3

Trinn 3

I venstre kolonne
Marker "Kanaler"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Autoinnstilling"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Antenne"
Grønn prikk skal lyse
Aktiveres med OK

Trinn 6

Trinn 6

Marker "Søk"
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Søker...

Trinn 8

Trinn 8

Velg Region
Trykk OK

Trinn 9

Trinn 9

Ferdig
Trykk OK

Trinn 10

Trykk Exit