Programvareoppdatering og versjon

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Valg"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Programoppdatering"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Her står programvare versjon