Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "TV"

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Tuner-modus"
bruk høyre pil for å velge mellom "Antenne" og "Kabel".

Velg "Antenne" når egen antenne brukes.

Velg "Kabel" når signalet er omformet til VHF i fellesantenneanlegg.

Trykk pil ned

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Land".
Velg Norge (venstre/høyre pil)

Trykk pil ned

Det kan også være lyd valg her. Hopp over disse.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Kanaler"
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Marker "Kanalskanning" (2010)
eller "Kanalsøk"
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Marker "ATV og DTV"
Trykk OK for søk

Trinn 8

Trinn 8

Søker...først DTV (digitalt)

Trinn 9

Trinn 9

Søker deretter ATV (analogt).
Søket kan avbrytes ved å trykke Exit

Trinn 10

Trinn 10

Resultat ved fullført søk.
Trykk Exit