Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Funksjoner"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

"SW Ver." (2010)
eller
"Programvareversjon" (2011)
viser programvare versjon

Se Release notes for siste versjon.