Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”KANAL”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "DTV Manuelt søk"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Åpner seg på den frekvensen som var i bruk.
Signalmeteret vises.

Velg frekvenskanal med side pilene.
Trykk OK for søk

Trinn 5

Trinn 5

Søker...

Trinn 6

Trinn 6

Resultat fra søkingen vises.

Trinn 7

Gjenta prosedyren for flere søk.