Abonnementsstatus

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Oppsett" (øverst)
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "DTV-innstillinger"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Felles grensesnitt"
Trykk OK

Dersom "Felles grensesnitt" er dus/grå sitter ikke CAM i TV.

Trinn 5

Velg en av linkene:

Neotion

Strong Abonnementsstatus

Strong Kortnummer og PairingID

TechniCrypt Abonnementsstatus

TechniCrypt Kort- og serienummer