Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Bla ned til side 2 med piltast.
Marker "Tilbakestill TV”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Velg "JA"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

TV resettes

TV går i svart for så og starte opp igjen.

Trinn 6

Trinn 6

Marker "Språk"
Velg "Norsk"

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Land"
Velg "Norge"
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Velg "Antenne"
Trykk OK

Trinn 9

Trinn 9

Velg "Hjem"
Trykk OK

Trinn 10

Trinn 10

Marker "Innstillingsmodus"
Velg "DTV"

Trinn 11

Trinn 11

Marker "Start søk"
Trykk OK

Trinn 12

Trinn 12

Søker...

Trinn 13

Trinn 13

Ferdig
Trykk OK