Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "DTV-manuell innstilling"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "RF-kanal" og velg frekvenskanal med piltastene.

Svakt signal

Trinn 5

Trinn 5

Sterkt signal

Trinn 6

Trinn 6

Marker "Start søk"
Trykk OK

Trinn 7

Søker...

Trinn 8

Trinn 8

Ferdig