Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Oppsett" (øverst)
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Automatisk innstilling"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Innstillingsmodus" og velg "DTV" med piltastene.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Start søk"
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Søker...

Trinn 7

Trinn 7

Favorittnettverk
Velg region
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Ferdig
Trykk OK