Trinn 1


Trykk ”QUICK” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "System info."
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Signalmeteret vises

Trinn 4

Via Menu:
Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Marker "System info."
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7