Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Oppsett" (nederst)
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker " System oppsett"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Resett TV" (langt ned)
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Velg "Ja" med piltastene
Trykk OK

Trinn 6

TV resettes

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Norsk"
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Marker "Norge"
Trykk OK

Trinn 9

Trinn 9

Velg "Hjem"
Trykk OK

Trinn 10

Trinn 10

Trinn 11

Trinn 11

Marker "Analog og Digital"
Trykk OK

Trinn 12

Trinn 12

Huk av "Antenne"
Marker "NESTE"
Trykk OK

Trinn 13

Trinn 13

"Innstillingsmodus"
Velg "DTV"

Trinn 14

Trinn 14

Marker "Start Scan"
Trykk OK

Trinn 15

Trinn 15

Søker...

Trinn 16

Trinn 16

Ferdig
Trykk OK