Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker " System oppsett"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "DTV Manuell Innstilling"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Kanal"
Velg frekvenskanal med piltastene.

Trinn 6

Trinn 6

Sterkt signal

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Start Scan"
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Søker...

Trinn 9

Trinn 9

Ferdig
Her fant TVen 0 nye kanaler.