Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Oppsett" på nederste linje
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "System oppsett"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "DTV Innst."
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Teksting og lyd"
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Marker "Tekst Type"
Velg mellom "Normal" eller "Ved Svak Hørsel".

Trykk Exit