Trinn 1

Trykk "i" for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Innstillinger"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Programvareversjon står nederst.

Trykk "i" for å avslutte.