Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Kanaler"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Antenne man. skanning"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Åpner seg på den frekvensen man er på.
Skriv inn ønsket frekvens
Skriv 00 etter komma.
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Resultat vises.
Trykk Exit for å avslutte

Søke mer?
Skriv inn frekvensen.
Trykk OK