Ingen tilgang

Ingen tilgang

Forklaring på Ingen tilgang/ No access

Denne feilmeldingen vises dersom: 

  • Kortet venter på oppdatering. (Lenge siden det var i bruk sist eller nytt kort)
  • Du ikke har abonnement på gjeldende kanal
  • Det sendes "voksen-film" som ikke vises i Norge
  • Det står et annet kort enn RiksTV-kort i mottakeren
  • Det står feil RiksTV-kort i mottakeren
  • Feil mottaker