Kodet program

Kodet program

Denne feilmeldingen vises dersom:

  • Du ikke har abonnement på gjeldende kanal
  • Kortmodul / kortleseren (CAM) ikke står i TV-en