Hvordan søke manuelt etter kanaler

Trinn 1

Trinn 1

Trykk HOME på fjernkontrollen

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Innstillinger"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Man. Innstilling"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Signalmeteret og kanalfrekvens vises

Signalstyrke kan variere
Signalkvalitet må være 100% for stabilt bilde

Trinn 6

Trinn 6

For å endre kanalfrekvensen
Marker UHF CH
Velg ønsket kanalfrekvens med sidepiltastene

Dette bildet viser IKKE SIGNAL

Frekvensinformasjon om din sender finner du på dekningskartet

Trinn 7

Trinn 7

Når ønsket kanalfrekvens er funnet
Marker "Oppdatere"
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Antall kanaler som ble funnet summeres opp

Marker "Avslutt"
Trykk OK