CAM eller kortleser eller kortmodul

CAM 1

CAM 1

Kortmodulen er plassert på venstre side sett forfra

CAM 2

CAM 2