Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu

Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Systemmeny"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Fabrikkinnstilling"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Vent....

Trinn 8

Trinn 8

Marker "Norsk"
Trykk OK

Trinn 9

Trinn 9

Marker "Norge"
Trykk OK

Trinn 10

Trinn 10

Her trenger man kun å huke av DVB-T.

Mottar man signaler i et fellesantennenett hvor frekvensene har blitt endret kan det være behov for DVB-C.

Trinn 11

Trinn 11

Marker "Start Automatisk kanalsøk"
Trykk OK

Trinn 12

Trinn 12

Søker....

Kanalene listes opp.

Trinn 13

Trinn 13

Dersom signal fra forskjellige regioner er søkt inn må favoritt nettverk velges.

Marker ønsket region
Trykk OK

Trinn 14

Trinn 14

Marker "Angi senere"
Trykk OK

Ønsker du hjelp til nettverk oppsettet må du kontakte Panasonic eller din forhandler.

Trinn 15

Trinn 15

Marker "Hjemme"
Trykk OK

Trinn 16

Trinn 16

Vises nederst på bildet.

Dersom alt er som det skal, vil bildet vises nå.