Hvordan søke etter kanaler

Trinn 1

Trinn 1

Trykk menu

Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Søkemeny"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Automatisk kanalsøk"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Søker....

Kanalene listes opp.

Trinn 6

Trinn 6

Dersom signaler fra flere regioner mottas.
De ulike regionene har forskjellige distriktssendinger fra NRK.

Marker ønsket region
Trykk OK