Hvordan søke manuelt etter kanaler

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu

Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Søkemeny"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Manuell søking"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Søkemeny for manuelt søk kommer opp.

Velg kanalfrekvens med piltast opp og ned.

Frekvensinformasjon for din sender finner du på dekningskartet

Trinn 5

Trinn 5

Signalmeteret må vise signalkvalitet på 100% for stabile signaler.

Trykk OK for å søke.

Trinn 6

Trinn 6

Kanalene listes opp.

Dersom kanalene ligger inne fra før vil det stå "Ingen nye kanaler lagret".

Trinn 7

Trinn 7

Når nye kanaler blir funnet står det nederst "xx nye kanaler lagret".

Trinn 8

Trinn 8

Dersom signal fra forskjellige regioner er søkt inn må favoritt nettverk velges.

Marker ønsket region
Trykk OK