Hvordan sjekke signalforholdene

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu

Marker "Oppsett"
Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Søkemeny"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Signaltilstand"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Signalmeteret vises

Kvaliteten bør være 100% for stabilt bilde
Feil ved bit-nivå må være 0.00E+00.
Dersom bit-nivå er ustabil mistes signalpakker og du vil oppleve hakkete bilde eller mosaikk.

Den mest vanlige årsaken til mosaikk eller hakking i bildet er feil eller mangler på antenneanlegget i boligen.

Trinn 5

Trinn 5

For å sjekke andre frekvenser
Trykk kanalvelgerknappene opp eller ned

Dersom du har problemer med en frekvens, sjekk om du tar imot signaler fra riktig sender.
Frekvensinformasjon for din sender finner du på dekningskartet