Trinn 1

Trykk Menu (Hus ikon)

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Innstilling" (Nederst)
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Programvareinnst".
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Nåværende progr.vare"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Programvare versjon
Dette tilfellet = 1.107C

Siste versjon se Release notes