IDTV

CAMen er på høyre side av TVen sett bakfra.

Bak-panel

Bak-panel

Side-panel

Side-panel

Sideknapper

Sideknapper