Trinn 1

Trykk ”Menu” (Hus ikon) for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Oppsett”.
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Kanalinnstillinger”.
Trykk OK.

("Kanalinnstillinger" er nederst på skjermen)

Trinn 4

Trinn 4

Marker ”Kanalinstallasjon”
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Digital: Testmottak".
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Menyen kommer opp på den samme frekvensen som kanalen man står på.

Skriv inn annen ønsket frekvens med talltastene.
Trykk OK.

Trinn 7

Trinn 7

Når "Søk" er markert.
Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Søker...

Trinn 9

Trinn 9

Marker "Lagre"
Trykk OK for å lagre

Søke flere frekvenser?
Marker "Frekvensen" og skriv inn ønsket frekvens.
Trykk OK
Gå til steg 6.

Trinn 10

Trinn 10

Lagret
Trykk menu (Hus ikon) for å avslutte