Trinn 1

Trinn 1

Trykk Options knappen
(Høyre side under rundingen på fjernkontrollen)

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Status”.
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Signalstyrke vil variere fra sted til sted
Signalkvalitet bør være grønn og nærmest mulig 100.

Ved svake signaler vil fargene være rød eller oransje med tall under 40.