Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Marker "Innst" (tannhjul) og trykk OK (Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Trinn 3

Marker "Kanaler" (venstre kolonne) og trykk OK 

Trinn 4

Marker "Autoinnstilling" og trykk OK

Trinn 5

Marker "Antenne" (grønn prikk skal lyse) og aktiver med OK 

Trinn 6

Marker "Søk" og trykk OK

Trinn 7

Søker...

Trinn 8

Velg Region og trykk OK

Trinn 9

Ferdig. Trykk OK

Trinn 10

Trykk Exit