Fabrikkinnstilling

- tilbakestille mottakeren til standardoppsett

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen. Trykk 4 eller velg "Installasjon". Trykk OK

Trinn 2

Marker "Innst." (tannhjul) og trykk OK 

Trinn 3

Marker "System" og trykk OK 

Trinn 4

Marker "Plug & Play" og trykk OK 

Trinn 5

Tast PIN kode 0 0 0 0 (dersom du ikke har endret den tidligere)

Trinn 6

Trykk OK

Trinn 7

Marker "Norsk" og trykk OK 

Trinn 8

Trykk OK

Trinn 9

Marker "Norge" og trykk OK 

Trinn 10

Trykk OK

Trinn 11

Marker "Auto" og trykk OK  

Trinn 12

Marker "Antenne" (grønn prikk skal lyse) og aktiver med OK 

Trinn 13

Marker "Søk" og trykk OK 

Trinn 14

Søker....

Trinn 15

Marker ønsket region og trykk OK 

Trinn 16

Ferdig. Trykk OK

Trinn 17

Marker "Se på TV" og trykk OK