Fabrikkinnstilling

Tilbakestille mottakeren til standardoppsett

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Marker "Innst." (Tannhjul), Trykk OK

Marker "System", Trykk OK

Marker "Plug & Play", Trykk OK

Tast PIN kode; Fabrikkoden er 0000

Trykk OK

Marker Norsk, Trykk OK

Trykk OK

Marker "Norge", Trykk OK

Trykk OK

Marker "Auto", Trykk OK

Marker "Antenne". Grønn prikk skal lyse. Aktiveres med OK

Marker "Søk", Trykk OK

Søker....

Marker ønsket region, Trykk OK

Ferdig, Trykk OK

Marker "Se på TV", Trykk OK