Kanalsøk manuelt

Hvordan søke manuelt etter kanaler

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Marker "Innst" (Tannhjul), Trykk OK (Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Marker "Kanaler" i venstre kolonne, Trykk OK

Marker "Manuell innstilling", Trykk OK

Lister opp frekvenser. Velg ønsket frekvens, Trykk OK. Eller Trykk rød knapp for å legge inn ny frekvens.

Ny Frekvens; Skriv inn frekvens

Marker "Søk", Trykk OK

Søker...

Resultat vises, Trykk OK. Her er det søkt på en frekvens hvor det ikke var signal.