Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Marker "Innst" (tannhjul) og trykk OK (Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Trinn 3

Marker "Kanaler" (venstre kolonne) og trykk OK

Trinn 4

Marker "Manuell innstilling" og trykk OK

Trinn 5

Lister opp frekvenser. Velg ønsket frekvens og trykk OK. Eller Trykk rød knapp for å legge inn ny frekvens.

Trinn 6

Ny Frekvens, skriv inn frekvens

Trinn 7

Marker "Søk" og trykk OK

Trinn 8

Søker...

Trinn 9

Resultat vises. Trykk OK. Her er det søkt på en frekvens hvor det ikke var signal.