Hvordan forandre undertekstoppsettet for hørselshemmede.

Trykk undertekstknappen (nederst til venstre); "Subtitle"

Marker "Undertekst", Trykk OK

Trykk OK. Velg "På" for synlig undertekst

Marker "Undertekstmodus", Trykk OK

Velg mellom "Normal" og "Hørselssvekkede", Trykk OK. Trykk Exit