Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk pil ned.
Marker "Kanal".
(Loddrett tekst på venstre side)

Trykk pil høyre.
"Antenne" markeres

Trinn 3

Trinn 3

Trykk pil ned.
Marker "Manuell innstilling"
Trykk OK
(Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Trinn 4

Trinn 4

Viktig!
Marker "Digital kanalinnstilling".
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Lister opp frekvenser som allerede er søkt inn.
Marker ønsket frekvens
Trykk OK

Eller trykk rød knapp for å legge inn ny frekvens.
Se fra punkt 8

Trinn 6

Trinn 6

Søker...

Trinn 7

Trinn 7

Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Søk ny frekvens.
Marker "Kanal"
Trykk OK

Trinn 9

Trinn 9

Skriv inn frekvens
Trykk OK

Trinn 10

Trinn 10

Trykk OK

Trinn 11

Trinn 11

Søker...

Trinn 12

Trinn 12

Når ingen kanaler blir funnet.