Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk pil ned
Marker "Kanal"
(Loddrett tekst på venstre side)

Trykk pil høyre.
"Antenne" markeres

Trinn 3

Trinn 3

Trykk pil ned
Marker "Autoinnstilling".
Trykk OK
(Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Autoinnstilling"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Antenne" og "Digital"
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

"Søk" markeres
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Søker...

Trinn 8

Trinn 8

Marker ønsket region
Trykk OK

Trinn 9

Trinn 9

Ferdig
Trykk OK

Trinn 10

Trinn 10

Trykk Exit