Signalsjekk

Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk pil opp
Marker "Kundesupport"
(Loddrett tekst på vestre side)

Trinn 3

Trinn 3

Trykk høyre pil Marker ”Egendiagnose”
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Signalinformasjon"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Signalmetret åpner seg på den frekvensen som den TV kanalen man stod på da man trykket Menu.

Skriv inn ønsket frekvens med talltastene.