Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk piltast opp
Marker "Kundesupport".
(Loddrett tekst på vestre side)

Trykk høyre pil
"e-Manual" markeres.

Trinn 3

Trinn 3

Trykk pil ned
Marker "Programvareoppgradering"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Programvare versjon står øverst

Programvareoppgradering:
Marker "Via kanal"
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Søker...