Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk piltast ned
Marker "System".
(Loddrett tekst på vestre side)

Trinn 3

Trinn 3

Trykk høyre pil
("Plug & Play" blir markert)
graphic

Trinn 4

Trinn 4

Trykk pil ned
Marker "Undertekst".
Trykk OK
(Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Modus"
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Velg mellom "Normal" og "Hørselssvekkede".
Trykk OK.

Trykk Exit