Trinn 1

Trykk ”meny” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Innstillinger"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Andre innstillinger"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Aktiv antenne - Velg "På" ved bruk av forsterker eller aktiv antenne som bruker 5 volt.

Dersom dette valget ikke finnes, har ikke TVen denne muligheten. Bruk 5 volt inserter.